Institutional P2PCollab Campaign for the 2nd International Networked Labour Seminar

This is an appeal for an institutional p2pfunding and p2p collaboration campaign, for realising the 2nd International Networked Labour Seminar, in Amsterdam, at around May 2015. Draft proposal for the 2nd event can be seen here:

https://titanpad.com/networkedlabour2ndencounterproposal

Project will be designed, managed and executed, based on open-participatory budgeting and p2p collaboration principles. We welcome all kinds of technical, logistical, financial, artistic / design, physical labour, and knowledge based contributions, especially from interested creative communites and cooperatives from Netherlands and Europe that would like to join efforts.

Design of the event, its content, form, and list of invitees will be open to supporters and collaborators’ suggestions. Sponsors and the registered collaborators will be able to suggest topics and alternative methodologies. Estimated budget, participatory tools and mechanisms will be published at: http://www.networkedlabour.net/ during the second week of October 2014.

If you are interested in collaborating please contact me directly at networg at networg [at] networg [dot] nl

In solidarity and collaboration,

m4s0n501
Posted in activism, commons, digital labour, exchange, FLOSS, immaterial labour, labour, movements, networks, Uncategorized | Leave a comment

Agora 99 » Pre-meeting program

Agora99 İstanbul’daAVRUPA’DAN YOLDAŞLARI AĞIRLIYORUZ!Son dönemde Avrupa’da gerçekleşen ayaklanmalar sonrası kurulan Agora99’u 24 ve 25 ekimde Mahalle Evi’nde ağarlıyoruz. İşgal fabrikalarından özyönetim kliniklerine, emek örgütlerinden mega-proje karşıtı hareketlere, mahalle evlerinden feminist örgütlere uzanan esinlendirici bir çeşitliliğe sahip Agora99’un tüm İstanbul forum ve örgütlerine yaptığı çağrıyı dikkatinize sunuyoruz.

Source: 99agora.net

See on Scoop.itNetworked Labour

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Social (Network) Unionism and Social (Networked) Strike by Tiziana Terranova

Social unionism and digital labor in the transnational space of European austerity Over the past few years, European social movements have struggled to find new ways of cooperating and connecting i…

Source: snuproject.wordpress.com

See on Scoop.itNetworked Labour

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Agora 99 » 24-26 Ekim 2014 İstanbul, Üçüncü Agora99 için Önhazırlık Toplantısı

Mücadelelerden mücadelelere bir çağrı: barınma ve kent hakkı için müşterekler için; güvencesiz emeğe ve neoliberal kentleşmeye, savaş ve devlet militarizmine karşı ve yurttaşlık hakkı ve sığınmacılık özgürlüğü için yerel ve küresel mücadeleleri bağlayabilecek örgüt pratiklerini geliştirelim.

“Üçüncüsü yapılacak Agora99’u 2015’te İstanbul’da düzenleyelim!”

 

25 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek ön buluşma için forumlara ve ağlara çağrımızdır.

 

Dünya, 2011 yılından itibaren, gerçek anlamda ulusları aşan ve küresel ölçeğe erişen bir taban ayaklanmaları dalgasına tanıklık etmiştir. Tunus, Mısır, İzlanda, Yunanistan, İspanya, İsrail, Şili, İngiltere, ABD, Türkiye, Brezilya ve diğer birçok yerde insanlar adaletsizlik ve eşitsizliği protesto etmek ve demokrasi uğruna sokaklara dökülmüştür. Yıllardır süregelen mücadeleler yeni bir görünürlük kazanmış ve yeni hareketler ve mücadeleler vücut bulmuştur.

 

Yerel ölçekteki çeşitli meselelerin tetiklediği bu ayaklanmalar ilk bakışta birbirinden kopuk ve eşzamanlı olmayan bir niteliğe sahipmiş gibi görünebilir. Ancak, öz-örgütlenme, bağlantı ve yataylık bu ayaklanmaların ortak özelliği olmuştur: hepsi de demokratik karar almanın yeni biçimlerini uyguluyor ve lidersizlik niteliği taşıyor. Hepsi, meclisler, çalışma grupları ve yakınlaşma alanları aracılığıyla örgütleniyor ve sosyal medya zemininde ve çevrimiçi buluşmalarla kitlesel katılıma olanak sağlıyorlar.

 

Aynı zamanda, yerelliğin ve ulusların ötesine geçerek grupları, hareketleri ve bireyleri bölgesel, ulusal ve enternasyonal düzeyde birbirine yaklaştıran bağlar, ayaklanmaların yayılmasına ve devam etmesine ve dünyanın birçok yerinde, insanlık değerlerine dayalı ağların kurulmasına olanak sağlamıştır. Büyük meclisler öz-düşünme ve fikir teatisi imkânlarını ortaya çıkarmıştır.

Bunlardan biri de Agora99 olmuştur.

Source: 99agora.net

See on Scoop.it#OccupyGezi #SistemiİşgalEt

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Agora 99 » Open Letter to Gezi Forums and networks on the idea of organizing the 3rd Agora99 in Istanbul in 2015

Source: 99agora.net

See on Scoop.it#OccupyGezi #SistemiİşgalEt

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Women Revolution claps on the Face of President of US State-terrorism at the UN Security Council! No media coverage!! WTF

by GNUnion

 

  

Source: snuproject.wordpress.com

See on Scoop.itAnother World Now!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Public Debate in Amsterdam with Pablo Echenique. Podemos and the new political practices.

   

Source: snuproject.wordpress.com

See on Scoop.itAnother World Now!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kurds rise up across Europe to demand action against ISIS | ROAR Magazine

Turkish-Kurdish peace process appears to be on verge of collapse as tensions flare up over Turkish inaction and support for ISIS in the siege of Kobanê.

Source: roarmag.org

See on Scoop.itGLOBAL FASCISM RISING – KÜRESEL FAŞİZMİN YÜKSELİŞİ

Posted in Uncategorized | Leave a comment